Bàn ghế gỗ mun hoa

Bộ bàn ghế gỗ mun hoa tây 12 ,  10 món gồm có:

 4 ghế+1 bàn +1 đoản+2 Bàn nhỏ + 2 đôn thấp