Bàn ghế gỗ mun sừng

Bàn ghế gỗ mun sừng  chạm voi ( vách voi, tay voi, trương voi) gồm có:

6 món: 2 ghế+1 bàn +1 đoản+1 đôn cao+1đôn thấp

kích thước: ghế đơn: rộng 81 x xâu 61 x cao 112cm

Đoản dài: rộng 189 x xâu 61 x cao 112cm

Bàn to: 66×130 x cao 51cm, đôn cao 53x43x cao 51cm

đôn ngồi: 44x 44 x cao 40cm

SKU: BGM16 Category: