Bộ bàn ghế louis đẹp

+ ghế : 760 x 560 x 106 mm
+ đoản : 1450 x 560 x 107 mm
+ bàn : 1190 x 570 x 590 mm
+ đôn cao : 420 x 510 x 590 mm
ván dầy 1.2cm gỗ liền tấm đục kỹ