Bộ bàn ghế rồng gỗ mun

Bộ bàn ghế công phu tỷ mỉ bậc nhất. hơn nữa bộ bàn ghế có đoản dài  trạm 9 con rồng và 8 con ngựa và ghế đơn trạm tích lão long uốn tử, bổ bàn ghế có ý nghĩa về giá trị phong thủy rất lớn